Medieval Wall

15.02.2013.

Kategorije: Narodi

Branimir i Muncimir

0

Kako bi se dokopao prijestolja, Branimir je 879. godine umorio kneza Zdeslava. Tokom svoje vladavine pomoću pape je oslobodio državu političke ovisnosti o Bizantu, a Hrvatska se na kratko povezala s bizantskim dalmatinskim gradovima. Nakon Branimira na prijestolje jake i samostalne Hrvatske dolazi Muncimir, vjerojatno najmlađi Trpimirov sin. Osim što se umiješao u sukob oko preuzimanja vlasti u Srbiji, Muncimir u sačuvanom natpisu iz svog vremena nosi titulu princeps.

Kip kneza Branimira u NinuGodine 879. na hrvatsko prijestolje sjeo je Branimir koji nije bio iz roda Trpimirovića.1 U prvom planu novoga kneza bilo je pronaći saveznika koji bi mu mogao jamčiti određenu sigurnost u međunarodnim odnosima. Ukoliko je i priznavao novoga italskog kralja i franačkog cara Karla Debelog (877.-887.), od njega nije mogao očekivati mnogo. S druge strane bio je Bazilije, koji nije reagirao nakon ubojstva svog štićenika zbog zaokupljenosti borbama u Siriji i u južnoj Italiji. Kao najbolje rješenje pokazalo se potražiti zaštitu kod pape zbog njegova autoriteta, ne samo na Zapadu, nego i u Bizantu. Nedugo zatim, Branimir šalje pismo u Rim iznimno politički aktivnom papi Ivanu VIII., putem Ivana Mlečanina, papinskog poslanika koji se tada nalazio u Hrvatskoj na povratku iz Moravske. U pismu izjavljuje svoju i odanost hrvatskoga naroda apostolskom prijestolju sv. Petra. Njegov primjer slijedio je i prvi nam poznati ninski biskup, Teodozije. Vidjevši pisma, Ivan VIII. se obradovao pa je 21. svibnja 879. na blagdan Spasova blagoslovio kneza Branimira, njegov hrvatski narod i svu hrvatsku zemlju. Obratio se zasebnim pismima već 7. lipnja knezu Branimiru i ninskom biskupu, istaknuvši golemu radost radi povratka svetoj rimskoj Crkvi, a dan kasnije bugarskom knezu Mihajlu Borisu i dalmatinskim carskim gradovima očekujući i od njih povratak istoj Crkvi.2 Papa je ispunio i najveću kneževu molbu, potvrdio je njegovu vlast, što je bilo javno priznanje hrvatske države, a na neki način vrijedilo je kao međunarodno priznanje vlasti hrvatskog kneza.3 Politički položaj Hrvatske time je bio riješen ali ne i pitanje crkvene jurisdikcije.

Crkva sv. Križa u NinuKako je oslobodio državu političke ovisnosti o Bizantskom Carstvu, Branimir je prekinuo i vezu Ninske biskupije s carigradskim patrijarhom.4 Prilika za reformama crkvene hijerarhije ukazala se nakon smrti splitskog nadbiskupa Marina 887. godine. Dalmatinsko je svećenstvo unatoč političkim promjenama u zemlji ostalo vjerno carigradskom patrijarhu, kao što je Dalmacija i politički bila vezana uz Carstvo. Tako su dalmatinske biskupije ostale unutar svojih skromnih granica za razliku od Ninske biskupije čije je golemo područje bilo podređeno papi.5 Oko 890. godine ninskom je biskupu Teodoziju uspjelo zasjesti na stolicu splitskog nadbiskupa. Posvećenje za nadbiskupa dobio je od akvilejskog patrijarha Walberta, ali ne i od pape Stjepana V. (885.-891.), koji ga je zvao da osobno dođe po pallium.6 Poznajući činjenicu da je u jednom trenutku biskup Hrvata (episcopus Chroatorum) i splitski nadbiskup bio ista osoba, dolazimo do zaključka da se polako, ali sigurno počelo ostvarivati davno Trpimirovo nastojanje čvršćeg povezivanje Hrvatske s bizantskim dalmatinskim gradovima. Branimir je bio prvi koji je taj korak učinio ne putem nasilja, već koristeći se kršćanskim univerzalizmom.7 Uspjeh nije bio trajan. Teodozije je ubrzo umro, a splitska i ninska stolica ponovno su bile razjedinjene. Već 892. u Splitu nalazimo nadbiskupa Petra II., a u Ninu Aldefreda.8

Fragment kamene grede s natpisom kneza BranimiraParalelno s pokrštavanjem, odvijala se i etnogeneza koja se kao neprekidan proces posebice u Branimirovo vrijeme bitno ubrzala. Uz stvaranje i jačanje crkvene organizacije, logičan slijed je bio da se i hrvatsko ime lakše širilo među okolnim Slavenima, a upravo o tome svjedoče i mjesta na kojima su nađeni kameni natpisi s Branimirovim imenom, od Nina na sjeverozapadu do Muća sjeverno od Splita. Većinom se radi o dijelovima oltarnih pregrada starohrvatskih crkava.9 Prvi takav spomenik nađen je u Šopotu kraj Benkovca, na kojem piše: BRANIMIRO COM[ES] … DUX CRUATORVM COGIT[AVIT]. Taj natpis ujedno predstavlja i najstariji spomen hrvatskog imena (Cruatorvm) na kamenoj podlozi. Drugi natpis iz vremena kneza Branimira sastavljen je od sedam fragmenata pronađenih u zidovima crkve sv. Mihovila u Ninu. Na njemu se spominje njegov tvorac, opat Teudebert, franački misionar koji je živio za vrijeme Branimira.

Fragment kamene grede i zabata s natpisom kneza BranimiraSljedeći natpis pronađen je u Muću kao dio arhitrava oltarne pregrade. Na tom je natpisu uklesana i 888. godina, što ga čini prvim datiranim hrvatskim kamenim spomenikom.10 Četvrti natpis na kojem se spominje Branimir pronađen je u Ždrapnju kod Bribira. Na njemu je sadržaj sličan onomu s natpisa u Ninu, dakle, posveta župana Pristine koji navodi Branimira kao vladara Slavena. Posljednji, peti, natpis pronađen je u Otresu, selu između Benkovca i Bribira, ali od pretpostavljenog imena do danas je ostao sačuvan samo ulomak [ANNI].11 Latinski jezik, jezik Biblije, zapadnog bogoslužja, kulture i znanosti, koji nalazimo na hrvatskim vladarskim natpisima, jedan je od ključnih dokaza čvrste pripadnosti tadašnje Hrvatske zapadnoeuropskom civilizacijskom krugu.12

Branimir je imao ženu Marušu nepoznata roda s kojom je jednom prilikom hodočastio u Akvilejsku patrijaršiju, gdje su im imena zapisana u Čedadskom evanđelistaru u kojem je bio zabilježen i Trpimir.13 Njegovu vladavinu obilježila je gradnja i obnova crkava, a Hrvatska je zahvaljujući njemu kraj 9. stoljeća dočekala jaka i samostalna.

Povelja kneza Muncimira iz 892. G.Muncimir koji je naslijedio Branimira, na vlast je došao 892. godine. Bio je Trpimirović, vjerojatno najmlađi sin Trpimira. On u svojoj darovnici naglašava kako je ponovo došao na očinsko prijestolje.14 Kako je nastojao održavati dobre odnose sa splitskom Crkvom, prilikom sukoba ninskog biskupa Aldefreda i splitskog nadbiskupa Petra II., potvrdio joj je ista prava koja je gotovo pola stoljeća ranije potvrdio i Trpimir.15 Poput Trpimira i on je često boravio u Bijaćima kraj Trogira. Oko sebe je imao dvor s velikom pratnjom po ugledu na franačke vladare, isto kao i njegova žena kojoj ne znamo ni ime ni podrijetlo.16 U Uzdolju, nedaleko od Knina podigao je crkvu, a na sačuvanom natpisu on nosi titulu princeps, koja je do tada nepoznata hrvatskim vladarima.17 Fragment zabata s natpisom kneza MuncimiraLatinski pojam princeps u osnovi znači prvak ili vladar, a u srednjovjekovnoj terminologiji taj je pojam označavao vladarsku čast veću od časti kneza (dux), što je dokaz sve većoj samostalnosti hrvatskoga vladara koja je bila poznata i izvan Hrvatske.

U vrijeme Muncimira Hrvatska je bila dovoljno jaka da se umiješa u unutarnje sukobe oko vlasti u susjednoj Srbiji. Prognani srpski pretendenti utočište su pronašli na hrvatskom dvoru gdje je i bila baza za njihove vojne pohode. Petar Gojniković, koji je uz pomoć hrvatskog kneza Branimira još 891. godine protjerao iz Srbije Prvoslava, Brana i Stefana, inače sinove srpskog kneza Mutimira, nije u vrijeme Muncimira naišao na podršku. Štoviše, Muncimir je podržavao prognanu braću, pružio im utočište i pomagao Branov pokušaj povratka na vlast. Takva agresivna vanjskopolitička aktivnost pokazuje zrelost i snagu koju je Hrvatska dosegla pod Muncimirom.18

Tako je stabilna i neovisna Hrvatska zakoračila u 10. stoljeće, stoljeće kraljeva.

Ostali članci iz serije “Trpimirovići, dinastija hrvatskih vladara”

 • Za Branimira Hrvatska određuje svoju budućnost u krugu zemalja zapadne Europe, a odlukom pape Ivana VIII. Hrvatska je prihvaćena kao samostalna zemlja kršćanskog zapada.
 • Titula princeps pojavljuje se u Branimirovo i nastavlja se u doba Muncimirove vladavine. Taj pojam u srednjovjekovnoj terminologiji označava vladarsku čast veću od časti kneza, što je izravan dokaz o sve većoj samostalnosti hrvatskih vladara.
 • Neven BUDAK, Prva stoljeća Hrvatske, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1994.
 • Ivo GOLDSTEIN, Hrvatski rani srednji vijek, Zagreb: Novi Liber – Zavod za hrvatsku povijest FF-a, 1995.
 • Stjepan GUNJAČA, Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji, knj. II, Zagreb: Školska knjiga, 1973.
 • Nada KLAIĆ, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb: Školska knjiga, 1971.
 • Lujo MARGETIĆ, Hrvatska država u doba narodnih vladara, Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku: Pravnopovijesne i povijesne studije, Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2000.
 • Tadija SMIČIKLAS, Poviest hrvatska, knjiga prva, Zagreb: Matica hrvatska, 1882.
 • Ivan SUPIČIĆ (ur.), Srednji vijek (VII – XII. stoljeće): Rano doba hrvatske kulture, sv. I, u: isti (ur.) Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997.
 • Ferdo ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1925.
 • Mate ZEKAN i dr. (prir. i ur.), Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII., drugo izdanje, Split: Književni krug, 1990.
 • 1 Nada KLAIĆ, Povijest Hrvata u srednjem vijeku, , Zagreb: Školska knjiga, 1971., str. 65; Mate ZEKAN i dr. (prir. i ur.), Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII., drugo izd., Split: Književni krug, 1990., str. 9.
 • 2 Ferdo ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske, 1925., str. 377-380; Mate ZEKAN i dr. (prir. i ur.), Branimirova Hrvatska…, str. 45-71.
 • 3 Nada KLAIĆ, Povijest Hrvata u srednjem vijeku…, str. 66; Mate ZEKAN i dr. (prir. i ur.), Branimirova Hrvatska…, str. 11-12; Lujo MARGETIĆ, Hrvatska država u doba narodnih vladara, u: SUPIČIĆ (ur.), Srednji vijek (VII – XII. stoljeće): Rano doba hrvatske kulture, sv. I, u: isti (ur.) Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997., str. 203.
 • 4 Neven BUDAK, Prva stoljeća Hrvatske, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 1994., str. 27.
 • 5 Tek nakon Focijevog raskola dalmatinsko se svećenstvo priklonilo papi, a dalmatinski su biskupi bili zainteresirani za obnovu nekadašnje salonitanske crkvene pokrajine, koja bi predstavljala ostvareno jedinstvo Crkve na hrvatsko-dalmatinskom području; usp. Stjepan GUNJAČA, Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji, knj. II, Zagreb: Školska knjiga, 1973., 168-176; BUDAK, Prva stoljeća Hrvatske…, str. 27.
 • 6 Ferdo ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara…, str. 391; N. KLAIĆ, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku…, str. 256; pallium, liturgijski znak što ga nose nadbiskupi metropoliti, a označava poseban vid zajedništva metropolita i pape.
 • 7 Lujo MARGETIĆ, Hrvatska država u doba narodnih vladara, u: Ivan SUPIČIĆ (ur.), Srednji vijek (VII – XII. stoljeće), Rano doba hrvatske kulture, sv. I, u: isti (ur.) Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1997. str. 203.
 • 8 Ferdo ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara…, str. 392; GUNJAČA, Ispravci i dopune…, knj. II, str. 141 i dalje.
 • 9 Ivo GOLDSTEIN, Hrvatski rani srednji vijek, Zagreb: Novi Liber – Zavod za hrvatsku povijest FF-a, 1995., str. 262.
 • 10 Lujo MARGETIĆ, Hrvatska i Crkva u srednjem vijeku: Pravnopovijesne i povijesne studije, Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2000., str. 227-249
 • 11 Ivo GOLDSTEIN, Hrvatski rani srednji vijek…, str. 262-266.
 • 12 Mirjana MATIJEVIĆ-SOKOL, Latinski natpisi, u: Ivan SUPIČIĆ (ur.), Srednji vijek (VII – XII. stoljeće)…, str. 242-243.
 • 13 Ferdo ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara…, str. 393.
 • 14 Tadija SMIČIKLAS, Poviest hrvatska, knj. prva, Zagreb: Matica hrvatska, 1882., str. 196.
 • 15 Neven BUDAK, Prva stoljeća Hrvatske…, str. 29.
 • 16 Ferdo ŠIŠIĆ, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara…, str. 394.
 • 17 Neven BUDAK, Prva stoljeća Hrvatske…, str. 29.
 • 18 Neven BUDAK, Prva stoljeća Hrvatske…, str. 29.

Komentari

dodaj komentar +

Tvoj komentar

(obavezno)

(obavezno)

label for=