Medieval Wall

07.07.2010.

Kategorije: Slikarstvo

Prikazi bizantskih careva na mozaicima u Aja Sofiji

1

U Aja Sofiji sačuvan je jedan od najvećih korpusa prikaza careva u mozaicima. Oni su zavjetni mozaici, na kojima su carevi prikazani kako prinose darove ili se klanjaju Kristu i Bogorodici. Smješteni na zidovima crkve, u prostoru gdje se obično smještaju likovi svetaca, i sami carevi, prikazani s aureolama na glavi, doživljavaju se kao sveti likovi.

26.05.2010.

Kategorije: Slikarstvo

Paolo Veneziano

0

Paolo Veneziano je slikar koji je obilježio venecijansko slikarstvo 14. stoljeća. Smatra se osnivačem venecijanske slikarske škole, a bio je i jedan od njenih prvih službenih državnih slikara. Da bi se upoznali s njegovim specifičnim umjetničkim izrazom, prvo je potrebno obratiti pozornost na umjetničku situaciju u Veneciji toga doba.

05.04.2010.

Kategorije: Slikarstvo

Ples mrtvaca

0

 (franc. Danse macabre, njem. Totentanz)
Nakon pogubnih epidemija koje su pokosile većinu europskog stanovništva, srednjovjekovni čovjek počinje sve više razmišljati o smrti i njenoj neizbježnosti, te kratkoći života. Ljudi postaju svjesni njene blizine, te ju sve češće prikazuju kroz različite teme. Jedna od takvih ikonografskih tema je Ples mrtvaca, s kojim ćemo se opširnije upoznati u ovom članku.

10.03.2010.

Kategorije: Slikarstvo

Ambrogio Lorenzetti: Prikaz dobre i loše vladavine, Palazzo Pubblico, Siena

1

U sienskoj gradskoj vijećnici nalazi se jedan od najzanimljivijih fresko ciklusa kasnog srednjeg vijeka. Ističe se po svojoj temi kroz koju predstavlja dobru i lošu gradsku vlast.