Medieval Wall

Članci označeni sa: "Paolo Veneziano"

26.05.2010.

Kategorije: Slikarstvo

Paolo Veneziano

0

Paolo Veneziano je slikar koji je obilježio venecijansko slikarstvo 14. stoljeća. Smatra se osnivačem venecijanske slikarske škole, a bio je i jedan od njenih prvih službenih državnih slikara. Da bi se upoznali s njegovim specifičnim umjetničkim izrazom, prvo je potrebno obratiti pozornost na umjetničku situaciju u Veneciji toga doba.