Medieval Wall

Članci označeni sa: "crkve"

16.11.2010.

Kategorije: Arhitektura

Katedrala sv. Vida u Pragu

1

Katedrala sv. Vida u Pragu jedna je od najmonumentalnijih katedrala srednje Europe. Iako primarno građena u gotičkom stilu, na njoj je vidljiv spoj stilova od gotike, renesanse, baroka pa do neogotike 19. st. Katedrala je konačno završena u 20. st.