Medieval Wall

Članci označeni sa: "zidne slike"

07.07.2010.

Kategorije: Slikarstvo

Prikazi bizantskih careva na mozaicima u Aja Sofiji

1

U Aja Sofiji sačuvan je jedan od najvećih korpusa prikaza careva u mozaicima. Oni su zavjetni mozaici, na kojima su carevi prikazani kako prinose darove ili se klanjaju Kristu i Bogorodici. Smješteni na zidovima crkve, u prostoru gdje se obično smještaju likovi svetaca, i sami carevi, prikazani s aureolama na glavi, doživljavaju se kao sveti likovi.

10.03.2010.

Kategorije: Slikarstvo

Ambrogio Lorenzetti: Prikaz dobre i loše vladavine, Palazzo Pubblico, Siena

1

U sienskoj gradskoj vijećnici nalazi se jedan od najzanimljivijih fresko ciklusa kasnog srednjeg vijeka. Ističe se po svojoj temi kroz koju predstavlja dobru i lošu gradsku vlast.